PLASTONA sp. z o.o.

Spółka PLASTONA sp. z o.o. / siedziba Kargowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404472
 • REGON – 81006360
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-20

Dane adresowe firmy PLASTONA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kargowa

Ulica – Piaskowa 19

Miejscowość – 66-120 Kargowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.058416
Długość geogr. – 15.868645

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

PKD 2 – 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Dane wpisane do KRS

KANCELARIA RACHUNKOWA BUCHALTER sp. z o.o.

Spółka KANCELARIA RACHUNKOWA BUCHALTER sp. z o.o. / siedziba Kamionki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404356
 • REGON – 301946247
 • NIP – 7773221043

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-22

Dane adresowe firmy KANCELARIA RACHUNKOWA BUCHALTER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kamionki

Ulica – Wiklinowa 13

Miejscowość – 62-023 Gądki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.296551
Długość geogr. – 17.022165

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

PKD 3 – 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Dane wpisane do KRS

COHESIVA sp. z o.o.

Spółka COHESIVA sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404392
 • REGON – 21778476
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy COHESIVA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Strzegomska 140A

Miejscowość – 54-428 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.11549
Długość geogr. – 16.977885

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

PKD 3 – 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Dane wpisane do KRS

POLREST sp. z o.o.

Spółka POLREST sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000401729
 • REGON – 221572886
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-20

Dane adresowe firmy POLREST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Świętokrzyska 5

Miejscowość – 80-041 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.32563
Długość geogr. – 18.62097

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD 2 – 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

PKD 3 – 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Dane wpisane do KRS

CSV CENTRAL EUROPE sp. z o.o.

Spółka CSV CENTRAL EUROPE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404511
 • REGON – 145909436
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy CSV CENTRAL EUROPE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Joliot-Curie 26 19

Miejscowość – 02-646 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.19256
Długość geogr. – 21.01075

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 2 – 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

PKD 3 – 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

Dane wpisane do KRS

BIELAK sp.k.

Spółka BIELAK sp.k. / siedziba Tczew

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404501
 • REGON – 221576588
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy BIELAK sp.k.

Siedziba rejestrowa – Tczew

Ulica – Armii Krajowej 86

Miejscowość – 83-110 Tczew

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.115808
Długość geogr. – 18.76995

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

PARX INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A.

Spółka PARX INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404559
 • REGON – 145927641
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy PARX INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Aleje Jerozolimskie 56 C

Miejscowość – 00-803 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226051
Długość geogr. – 20.99514

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

BIAŁA STRZAŁA sp. z o.o.

Spółka BIAŁA STRZAŁA sp. z o.o. / siedziba Olsztyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404378
 • REGON – 281358590
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy BIAŁA STRZAŁA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Olsztyn

Ulica – Kajki 10/12

Miejscowość – 10-547 Olsztyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.78175
Długość geogr. – 20.490641

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

ENFRA POLSKA sp. z o.o. sp.k.

Spółka ENFRA POLSKA sp. z o.o. sp.k. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404183
 • REGON – 145918493
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy ENFRA POLSKA sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Krakowskie Przedmieście 47/51

Miejscowość – 00-071 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.243931
Długość geogr. – 21.01659

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

NASZA-WIEDZA.PL sp. z o.o.

Spółka NASZA-WIEDZA.PL sp. z o.o. / siedziba Rodowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404446
 • REGON – 281358614
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy NASZA-WIEDZA.PL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rodowo

Ulica – 6

Miejscowość – 14-500 Braniewo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.372349
Długość geogr. – 19.82815

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 63.12.Z Działalność portali internetowych

PKD 2 – 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

PKD 3 – 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS

SUNMEDICA B. BŁOŃSKA-POLARCZYK, J. PALUCH sp.j.

Spółka SUNMEDICA B. BŁOŃSKA-POLARCZYK, J. PALUCH sp.j. / siedziba Swarzędz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404586
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy SUNMEDICA B. BŁOŃSKA-POLARCZYK, J. PALUCH sp.j.

Siedziba rejestrowa – Swarzędz

Ulica – Pauliny I Augusta Wilkońskich 16

Miejscowość – 62-020 Swarzędz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.432516
Długość geogr. – 17.10982

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 2 – 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

PKD 3 – 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

Dane wpisane do KRS

BAR AND BOOKS PODWALE sp. z o.o.

Spółka BAR AND BOOKS PODWALE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404091
 • REGON – 145909910
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy BAR AND BOOKS PODWALE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Domaniewska 47 10

Miejscowość – 02-672 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18343
Długość geogr. – 21.00683

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

PKD 2 – 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

PKD 3 – 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

WYDAWNICTWO CZARNE sp. z o.o.

Spółka WYDAWNICTWO CZARNE sp. z o.o. / siedziba Wołowiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404165
 • REGON – 122457802
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-20

Dane adresowe firmy WYDAWNICTWO CZARNE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wołowiec

Ulica – 11

Miejscowość – 38-307 Sękowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.53746
Długość geogr. – 21.32719

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 3 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

Dane wpisane do KRS

CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ sp. z o.o.

Spółka CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404189
 • REGON – 242799620
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-21

Dane adresowe firmy CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Kościuszki 171

Miejscowość – 40-524 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.23325
Długość geogr. – 19.00061

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 2 – 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

PKD 3 – 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Dane wpisane do KRS

« Older Entries